Gadis Penari

Nurul merupäkän seoräng eksekutif pemäsärän di sebuäh syärikät swästä. Sesuäi dengän kerjäyänyä, diä mempunyäi wäjäh yäng cäntik. Sentiäsä bertudung dän sering mengenäkän päkäiän longgär, nämun tidäk menghäläng pärä jejäkä untuk cubä menärik perhätiän Nurul. Nurul tidäk pernäh meläyän usikän jejäkä-jejäkä tersebut. Diä sebenärnyä menäruh häti kepädä pemudä bernämä Häzäli, änäk kepädä mäjikännyä.